top of page

VISIE

Stedenbouw, architectuur en interieur is van grof naar fijn de volgorde waarmee wij onze leefomgeving vormgeven. Interieurarchitectuur staat daarbij heel kort bij de directe beleving van mensen. 
Het vak creëert de brug tussen de abstractheid en hardheid van een gebouw en naast het praktisch gebruik ook de emotionele en zachte kant van de bewoners van een gebouw. Van belang daarbij is vooral goed te kunnen luisteren. Luisteren naar de wensen, eisen en identiteit van de bewoners en luisteren naar de architectuur en praktische mogelijkheden van een gebouw. Elk spel kent daarbij zijn eigen regels. Is het een bestaand of zelfs monumentaal gebouw? Of gaan we iets nieuws ontwerpen of aanbouwen? Wil de klant een smaakvol monumentaal interieur of dient het interieur als prikkelend communicatiemiddel de identiteit van een commerciële organisatie uit te dragen? 

Wij zijn er trots op vormgevers te zijn die niet zo zeer hun signatuur wil laten gelden, maar met vakkennis en creativiteit een meerwaarde kunnen bieden aan onze medemens door mooie en goede dingen te ontwerpen. Daarbij zoeken wij constant naar nieuwe verbindingen en oplossingen om daarmee te verbazen. Materialen, kleuren en ruimtelijke vormgeving werken daarbij als een script van een film, waardoor mensen beïnvloed worden en daar beter of gelukkiger van moeten worden. Ergonomie, licht, lucht en ruimtelijke ontwikkeling zijn essentiële thema’s in ons werk. Daarbij is het budget een onbetwist uitgangs- en ijkpunt bij een ontwerpopgave. Terugkijkend op ons gerealiseerd werk is duidelijk de signatuur en identiteit van de klant zichtbaar. Geen enkel werk is dan ook hetzelfde. Trespa heeft een ‘fabrieksinterieur’ terwijl bij Waterschap Tiel het culturele erfgoed doorklinkt in het interieur. Bij de Sociale Verzekeringsbank proef je het multiculturele van onze Nederlandse bevolking in het multicolor kleurgebruik op de werkvloer. 
Wij ontwerpen niet voor onszelf maar voor mensen, sociaal verantwoord, duurzaam en binnen de financiële mogelijkheden van de klant.

 

Van belang daarbij is vooral goed te kunnen luisteren. Luisteren naar de wensen, eisen en identiteit van de bewoners en luisteren naar de architectuur en praktische mogelijkheden van een gebouw.

״

״

HET NIEUWE WERKEN

Het Nieuwe Werken
Het Nieuwe Werken (HNW) vraagt om een aantrekkelijke kantooromgeving met identiteit die het arbeidsproces in een moderne samenleving vorm geeft. Iedere nieuwe huisvestingsopgave voor Het Nieuwe Werken is uniek. Bedrijfscultuur, werkprocessen en ambitie spelen een rol naast de specifieke fysieke omgeving. Onze ervaring leert dat er geen pasklare huisvestingsconcepten zijn, maar dat elke situatie vraagt om maatwerk.

 

Aanleiding
Aanleidingen voor HNW zijn divers; beter samenwerken, meer flexibiliteit voor medewerkers, plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken, maar ook efficiënt gebruik van de vierkante meters kantoor (duurzaam en kostenbesparend) zijn items die spelen.

 

Plan van aanpak
Inventarisatie van de manieren van werken, de verschillende werknemers en de organisatie leiden tot een startpunt voor het te ontwikkelen werkconcept. Daarnaast kunnen door middel van workshops, interviews en bezoek aan referentieprojecten de ambities, wensen en kaders helder in kaart gebracht worden. Een ontwerpende dialoog; ontwerpen met participatie van gebruikers. Tegelijkertijd kan hierdoor een breed draagvlak gecreëerd worden bij de hele organisatie. 

 

Werkomgeving
Bij de inrichting staat de mens/gebruiker centraal. In onze visie moet een kantooromgeving comfortabel zijn en inspireren. Binnen HNW zien wij dat het belangrijk is om een juiste balans te vinden tussen open & transparant en besloten & geborgen voor medewerkers en gasten. Communicatie d.m.v. lounges en samenwerkplekken versus concentratie d.m.v. bibliotheek en stiltecoupes. Bij de hieruit voortkomende diversiteit aan werkomgevingen ontwerpen N Interieurarchitecten de passende beleving, sfeer en functionaliteit.

 

Sfeer en beleving
Identiteit van de organisatie en het individu laten wij terugkomen in ons interieurconcept. Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt dit ontwikkeld in de ontwerpfase. Met name het niet meer hebben van een eigen vaste werkplek of kamer vraagt om een andere invulling van het aspect identiteit. Daarnaast is het belangrijk om een binding met het bedrijf/organisatie te houden wanneer medewerkers overal kunnen werken. Medewerkers verleiden met een prettige werkomgeving of ontmoetingsplek is dan essentieel om de zekerheid te hebben dat men er de community aantreft waar men graag bij hoort.

 

Duurzaamheid 
Duurzaam begint bij het onderzoeken van mogelijkheden van hergebruik van producten en materialen. De keuze van nieuwe materialen en producten worden beoordeeld op diverse aspecten van duurzaamheid (productie, materiaalsamenstellingen, gebruik van lokale materialen en producten en hergebruik in de toekomst). Duurzaam betekent voor ons ook een tijdloos ontwerp met een duidelijke relatie tussen gebouw en beoogd gebruik (werkomgeving). Maar het allerbelangrijkste vinden wij dat een werkomgeving comfortabel en uitnodigend moet zijn.

TRANSFORMATIE EN HERGEBRUIK

Het samenbrengen van bestaande gebouwen en nieuwe concepten vereist vakkennis op gebied van architectuur, historie, bouwkunde en interieurarchitectuur. 
Chris Pachen interieurarchitecten heeft veel ervaring in al deze disciplines. Het hoeft niet een tijd van “ economische crisis” te zijn om na te denken over hergebruik van onze gebouwde omgeving. Duurzaam omgaan met onze aardbol is van alle tijden. “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Het is een absoluut voordeel dat wij nu meer en beter om ons heen kijken naar wat we hebben aan gebouwen en hoe we die weer kunnen hergebruiken. De aanleiding daarbij kan zijn dat er een reorganisatie wordt doorgevoerd of omdat we een gebouw een onmisbaar icoon in onze leefomgeving vinden.

Chris Pachen interieurarchitecten heeft de nodige expertise in huis om al deze verschillende invalshoeken van een dergelijk project aan te pakken. Gedegen onderzoek naar de architectonische, historische en bouwtechnische kwaliteiten van een gebouw levert vaak een schatkamer aan uitgangspunten voor een transformatie. Het spanningsveld dat ontstaat door nieuwe gebruikerswensen en eisen hiernaast te leggen vormt voor ons de basis en een enorme bron van inspiratie.

 

Duurzaam omgaan met onze aardbol is van alle tijden

״

״

bottom of page