top of page

CBS - CONTACTCENTER

Opdrachtgever

CBS


Omvang

-

Locatie

Heerlen

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema’s. De resultaten hiervan vormen de basis voor het maatschappelijk debat, beleidsontwikkeling en besluitvorming en kan een bijdrage zijn aan welvaart, welzijn en democratie. De taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken. Het team Dataverzameling Waarneming-Telefonisch Interviewen vormt daarbij een van de essentiële bronnen van data. Medewerkers werken onder hoge druk met harde kwalitatieve en kwantitatieve respondtargets. De door ons ontworpen nieuwe werkomgeving omvat naast een optimaal akoestisch en ergonomisch comfort voor de intensieve werkruimte ook voldoende ruimte voor het nodige afschakelen, reflectie en ontspanning.

 

Hiermee vormt deze werkomgeving een van de nieuwe bouwstenen van de exellente werkomgeving waar wij samen met het CBS aan bouwen.

 

 

bottom of page