top of page

HISS

Opdrachtgever

Hiss, Groningen


Omvang

12.400m² 

- 5 college ruimten

- auditorium 163 zitpl.

- 5 balies

- uitgifte keuken-sportbar

- 3 maatwerk elementen copy of automatenwanden

- 5 tal specifiek ontworpen maatwerk zitelementen

- 3 maatwerk grootformaat pc-werktafels

Locatie

Groningen

 

Rode draad voor het ontwerp, gerelateerd aan zijn functie met sport en onderwijs, is zien en gezien worden. Basis plattegrond van het gebouw bestaat uit 4 "doos"volumes welke in een Andreaskruis t.o.v. elkaar geplaatst zijn. De ontstane restruimte tussen deze bouwdelen is ingevuld met enkele volumes welke los of zwevend in de ruimte zijn geplaatst. Vanuit de centrale ruimte is divers visueel contact met de sportzalen en activiteiten hierin. De centrale ruimte is over 3 lagen te overzien en  voorziet naast verkeersruimte in een driedimensionaal studie- en werklandschap met diverse totaal verschillende werksferen.
In de verschillende deelgebieden zijn vaste inrichtingselementen ontworpen welke de specifieke plek ondersteunen en op hun eigen wijze de gebruikers faciliteiten aanbieden.

*Dit project is gerealiseerd onder verantwoording van Chris Pachen bij AGS Architecten en Planners BV.

 

bottom of page