top of page

LIOF MAASTRICHT

Opdrachtgever

LIOF


Omvang

925m²

 

Locatie

Maastricht

 

Het LIOF heeft in de afgelopen 2 jaar een enorme transformatie doorlopen. In het nog vrij recente verleden kende ondernemend Limburg het LIOF als een ietwat hoogdrempelige organisatie. Intern vrij hiërarchisch ingericht en naar de buitenwereld bestond er een soort van ivoren toren imago. De huisvesting aan de Boschstraat in het zeer rijk gedecoreerde monumentale pand ademde een sfeer van etiquette en prestige uit. Na een herbezinning is de koers 180 graden gedraaid. LIOF wil als aanjager van ondernemend Limburg en als semioverheidsinstelling vooral laagdrempelig, transparant en eenduidig zijn. Als tastbaar bewijs van deze visie is er een nieuwe huisstijl ontstaan waarin met de kernbegrippen kennis, kapitaal en netwerk in zeer heldere stijl de nieuwe entiteit wordt neergezet. Daarnaast heeft LIOF besloten te verhuizen naar een meer zakelijke en laagdrempelige kantooromgeving. Voor de inrichting van dit kantoor heeft LIOF bovendien een analyse van haar werkmethoden laten maken om te komen tot een programma van eisen dat uitgaat van flexibele werkplekken en een open werk- en verblijfsomgeving.

Anticiperend op de nieuwe heldere lijn van het LIOF hebben wij het interieurontwerp  gebaseerd op drie kerngebieden namelijk rumoer, ruis en rust. De uitstraling mede ingegeven door de input van de ambassadeursgroep van LIOF is basic, zakelijk, iets industrieel, maar ook huiselijk warm en aangenaam voor concentratiewerk en dialoog. De kern van het ontwerp bestaat uit een fysieke verbinding van twee kantoorlagen met daarin geplaatst een  tribunetrap. Deze symboliseert en faciliteert waar LIOF voor staat, namelijk communicatie. Binnenkomend op laag twee van het gebouw in het rumoergebied vinden we een omgeving die zeer laagdrempelig en informeel is vormgegeven. Hier zijn alle functies geconcentreerd die de dialoog met ondernemers, klanten en medewerkers onderling faciliteren. Een gastvrouw voor ontvangst, de vergaderruimten en het LIOF-kenniscafé. De vergaderruimten hebben  verschillende afmetingen en vormgeving om een optimale ondersteuning te geven aan groepsgrootte en doel van de bespreking. Het kenniscafé voorziet in een open keuken en verschillende zitmogelijkheden, geschikt voor aanlandwerkplek, overleg en symposia. De tribunetrap biedt naast de plek voor grotere presentaties ook informeel zitgebied en vormt tevens de natuurlijke verbinding met het werkgebied op de derde verdieping, het ruis-gebied. De werkplekken zijn rondom de opening in de vloer geplaatst. Hier is vooral ingezet op functionaliteit en ergonomie van het werkgereedschap. Bureaus zijn tot stahoogte verstelbaar, er wordt goed gekeken naar voldoende akoestische absorptie en er zijn besloten bel-, concentratie- en overlegplekken op grijpafstand aanwezig.  Voor volledige stilte kan gebruik gemaakt worden van het rustgebied. In dit deel is gebruik gemaakt van de metafoor van bibliotheek. Middels kastwanden zijn ruimten gecreëerd waar in volledige stilte gewerkt kan worden. Dit deel is volledig gesitueerd aan de zuidkant van het pand. De al smallere plattegrond van het pand en invulling met bibliotheekkasten draagt bij aan de intimitiet van deze werkruimte. Als contrast met de beslotenheid van dit gebied is als enige plek in het ontwerp hier voor een felle kleur gekozen namelijk het LIOF-geel uit de nieuwe huisstijl. Hiermee zal elke passant die de Kennedybrug oversteekt kunnen opmerken dat het LIOF hier haar kantoor heeft gevestigd.

bottom of page