top of page

ZUYD HOGESCHOOL 

Opdrachtgever

Zuyd Hogeschool Heerlen


Omvang

ca. 3.200m² (1.100m² kantoorruimte en 2.100m² onderwijs- en ontmoetingsruimte)

Locatie

Heerlen

Zuyd Hogeschool is continu bezig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en dat heeft ook invloed op de huisvesting. Onderwijsvernieuwing betekent ook verbeteren en innoveren van werkklimaat. De geschiktheid van huisvesting is belangrijk, maar de beleving daarvan, de sfeer en uitstraling die bij de organisatie past, wordt minstens zo belangrijk geacht.

Het zwaartepunt van onze opdracht lag op de herinrichting van de faculteit Bèta op de locatie Nieuw Eyckholt 300 te Heerlen, conform het PvE ca. 3.200 m² (1.100 m² kantoorruimte en 2.100 m² onderwijs-en ontmoetingsruimte). De opgave betrof een complete interieuropdracht vanaf het aanwezige bouwkundig casco tot het bouwkundig afbouwpakket, zoals vloer-, wand- en plafondafwerking, en verder de vaste en de losse inrichting.

  

Zuyd Hogeschool kent diverse samenwerkingen met bedrijven in de regio zoals DSM, SABIC etc. Om de onderlinge relaties tussen de opleidingen en ook de relaties met externe bedrijven optimaal te faciliteren zijn de ambities van de Hogeschool door ons vertaald in een transparante werk- en verblijfsomgeving. Naast de instructieruimte en praktijkruimten zijn nieuwe onderdelen als brainstormruimte en expo-plein geïntroduceerd. De werkomgeving van de docent en student gaat subtiel merkbaar, maar open en transparant in elkaar over. Binnen de faculteiten spreekt men niet meer van “docent en student” maar van young-professional en senior-professional. De plannen zijn door ons naar volle tevredenheid van de opdrachtgever tot en met de bouwvoorbereiding en aanbesteding voltooid, waarna de faculteit alsnog heeft besloten de uitvoering tot nader order uit te stellen. 

 

bottom of page